Спеціальності

Методи лабораторних досліджень в медицині

Опис спеціальності

Навчання на бакалавраті за спеціальністю «Методи лабораторних досліджень у медицині» у Прешовському університеті триває 3 роки. За цей час студент освоює основи лабораторної технології та управління.

Крім глибокої теоретичної підготовки опановує практичні навички широкого спектру лабораторних методів і процедур, а також володіє теоретичними та практичними знаннями комплексного професійного мислення та діяльності.

Випускники спеціальності «Методи лабораторних досліджень у медицині» мають кваліфікацію медичних працівників із широким професійним профілем, готових самостійно визначати проблеми пацієнтів та визначати діагноз, а також здатні контролювати успішність терапії.

Випускник спеціальності «Методи лабораторних досліджень у медицині» Прешовського університету готовий:

 • проводити лабораторні випробування відповідно до стандартних аналітичних методів, мета яких полягає в тому, щоб виявити зміни при фізіологічних та патологічних станах;
 • застосовувати отримані знання та навички у самостійних робочих рішеннях проблеми;
 • надавати професійну першу допомогу;
 • застосовувати сучасні методи та стиль роботи;
 • брати участь у командній роботі, організації та управлінні робочими місцями;

Мета навчальної програми полягає в тому, щоб підготувати випускників з такими знаннями, навичками та здібностями:

 • випускники переважно контролюють процеси прийняття рішень із зазначенням усіх лабораторних тестів, які є загальними для різних медичних дисциплін, у тому числі ті, що мають клініко-лабораторний компонент;
 • випускники знають, як працювати з професіоналами у медичних дисциплінах, з якими вони повинні разом проводити діагностику;
 • випускники вміють аналізувати та узагальнювати отримані знання, щоб їхня клінічна та терапевтична діяльність була спрямована на благо пацієнта.

Теоретичні знання, отримані на бакалавраті спеціальності «Методи лабораторних досліджень у медицині» Прешівського університету:

Випускник навчальної програми «Методи лабораторних досліджень у медицині» розумітиме основні принципи та концепції лабораторної медицини та отримає необхідні знання, пов'язані з діагностичними процесами, які використовують тестування in vitro.
Отримає знання про фактори, які можуть суттєво вплинути на надійність лабораторних методів переважно на орієнтовному інтерпретаційному етапі дослідження. Отримує огляд методів, які використовуються на аналітичній стадії лабораторних випробувань.

Випускник спеціальності «Методи лабораторних досліджень у медицині» Прешівського університету здобуде теоретичні знання, необхідні для забезпечення управління, контролю надійності, контролю якості.

Також випускник отримає знання заходів безпеки та правил безпеки роботи з біологічним матеріалом на клінічних виробництвах та в лабораторіях; отримає знання про правові норми та етичні принципи, що застосовуються при роботі з біологічним матеріалом.

Випускник отримає також базові знання у зв'язку з управлінням та економікою робочих місць, а також матиме повне уявлення про те, як поводитися з пацієнтом.

Практичні навички та вміння, отримані на бакалавраті спеціальності «Методи лабораторних досліджень у медицині» в Прешовському університеті

Випускник навчальної програми «Методи лабораторних досліджень у медицині» може орієнтуватися у документації, отримає практичні знання роботи в лабораторії, а також роботи з клінічними інформаційними системами, що позитивно впливає на професійну діяльність.

Випускник отримає практичні навички роботи з приладами для тестування на місці надання медичної допомоги, а також отримає навички роботи з приладами, такими як: глюкометри, білірубінометри, коагулометри, аналізатори зображень крові та ін. Випускник вивчить також методи сухої хімії, які використовуються під час моніторингу вроджених порушень обміну речовин, ліків, наркотиків та токсичних впливів навколишнього середовища. Випускник володіє основами трансфузії та методами моніторингу харчування.

Додаткові знання та навички

Випускник спеціальності «Методи лабораторних досліджень у медицині» Прешівського університету може ефективно працювати у складі дослідницької групи, організовувати власне навчання та бути в курсі подій у своїй галузі, а також застосовувати етичні засади у своїй практиці.

Випускник професійно відповідальний, і може працювати з необхідною автономністю прийняття рішень і пристосовністю до умов, що змінюються.

Випускник володіє широкою шкалою знань систем та методів лабораторних технік з окремих медичних дисциплін з їх застосуванням у процесі лікувально-профілактичної допомоги. Крім глибокої теоретичної підготовки опановує практичні навички широкого спектра методів і процедур, що використовуються в лабораторних дослідженнях.

Основні предмети

Під час навчання на навчальній програмі «Методи лабораторних досліджень у медицині» на Факультеті медичних наук у Прешовському університеті студенти вивчають такі предмети:

 • Аналітична хімія та біохімія
 • Анатомія та фізіологія
 • Біофізика
 • Цитологія
 • Генетика
 • Лабораторна техніка
 • Основи гігієни
 • Латинська мова
 • Професійна етика
 • Біохімія та клінічна біохімія
 • Гематологія
 • Мікробіологія та імунологія
 • Патологія та гістопатологія
 • Хімічна номенклатура та біохімічна термінологія
 • Токсикологія
 • Методи лабораторних досліджень у гематології та трансфузіології
 • Методи лабораторних досліджень в епідеміології та гігієні
 • Методи лабораторних досліджень у клінічній біохімії
 • Методи лабораторних досліджень у клінічній цитології
 • Методи лабораторних досліджень у гістопатології
 • Методи лабораторних досліджень у мікробіології
 • Методи лабораторних досліджень у токсикології
 • Та інші.

Працевлаштування випускників

Випускник навчальної програми «Методи лабораторного дослідження в медицині» Прешовського університету є кваліфікованим медичним працівником широкого професійного профілю та підготовлений:

 • виконувати лабораторні дослідження за стандартними аналітичними методиками, метою яких є виявлення змін при фізіологічних та патологічних станах
 • застосовувати отримані знання та навички для самостійного вирішення робочих завдань
 • надати професійну першу допомогу
 • застосовувати сучасні методи та стиль роботи
 • брати участь у спільній роботі, організації та управлінні робочим місцем

Випускники зможуть працювати у державних та приватних медичних закладах. Вони зможуть працювати у місцях санітарно-гігієнічної служби або на дослідницьких медичних місцях.

Умови вступу

При вступі на навчальну програму «Методи лабораторних досліджень у медицині» на Факультет медичних наук до Прешівського університету абітурієнт має виконати такі умови:

 • Абітурієнт повинен мати повну середню або повну середню спеціальну освіту
 • Абітурієнт повинен успішно скласти іспит з біології та хімії або скласти тесть загальних знань.
 • Абітурієнт повинен бути придатним за медичними показаннями для навчання у галузі медицини

Пряшівський університет

Термін подачі заяви: до 31.03.2024
Оцінка:

Оплата за навчання на словацькій мові: Безкоштовно
Стипендія: 50-1200 €
Акредитований академічний ступінь:

 • Бакалаврат - титул Bc. (3-4 роки)
 • Магістратура - титул Mgr. (2 роки)
 • Аспірантура - титкл PhD. (3 роки і довше)