Договір публічної оферти про надання послуг

Информация

Фізична особа-підприємець Бахмацька Оксана Миколаївна, (далі – «Виконавець»), який діє на підставі виписки про реєстрацію, як суб’єкта підприємницької діяльності в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, пропонує необмеженому колу фізичних осіб (надалі – «Замовник»), укласти договір про надання послуг (надалі «Договір»).

Даний Договір є публічним, відповідно до ст. ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, та його умови є однакові для всіх Замовників.

1. Визначення термінів та загальні положення

1.1. Послуги – набір послуг, що надаються Виконавцем в порядку і на умовах, визначених цим Договором.
1.2. Публічна оферта (далі – «Оферта», «Договір») – публічна пропозиція, адресована необмеженому колу фізичних осіб, укласти Договір на умовах, що містяться в цій Оферті.
1.3. У цьому договорі Cайт Виконавця – це веб-сторінка в мережі Інтернет за адресою https://postupai.com, яка є офіційним джерелом інформування Замовників про Виконавця та послуги, які їм надаються.
1.4. Акцепт – повне, безумовне і беззастережне прийняття Замовником умов в тому вигляді, в якому вони викладені в тексті цієї Оферти.
1.5. Замовник – фізична особа, яка вчинила Акцепт цієї Оферти і сплатила вартість послуг Виконавця.
1.6. Сторони – Виконавець та Замовник.

2. Предмет договору

2.1. Виконавець зобов’язується за завданням Замовника надати послуги в обсязі, порядку та на умовах, визначених цим Договором. а Замовник зобов’язується прийняти та оплатити їх.

2.2. Згідно з цього Договору, Виконавець надає Замовнику наступні послуги:

 • надання комплексу консультаційних послуг щодо отримання вищої освіти в Словацькій Республіці та підбору закордонного навчального закладу відповідно до вимог Замовника;
 • заповнення та оформлення вступної заявки до вищого навчального закладу в електронному вигляді;
 • перерахунок оплати сервісного збору за обробку вступної заявки до вищого навчального закладу Словацької Республіки;
 • заповнення і роздруківка вступної анкети та формування пакету документів для надсилання до вищого навчального закладу Словацької Республіки;
 • надсилання повного пакету документів до вищого навчального закладу;
 • ведення переговорів з навчальним закладом;
 • бронювання гуртожитку/пошук квартири;
 • оформлення та допомога в активації ISIC карти;
 • отримання тимчасової посвідки на проживання (ПТП) в Словаччині;
 • інші послуги передбачені обраним пакетом.

2.3. Під середньою та вищою освітою в даному договорі сторони розуміють освітні програми на здобуття середньої освіти в школі/коледжі після 9 класу, що дає можливість, після закінчення освітнього закладу, працевлаштуватися за спеціальністю в Словаччині чи іншій країні ЄС, або продовжити навчання у ВНЗ Словаччини (в залежності від обраної навчальної програми на Сайті Виконавця), а також здобуття вищої освіти після 11 класу та титулу бакалавра та/або магістра в Словаччині з подальшою можливістю працевлаштуватися в Словаччині або іншій країні ЄС за спеціальністю.
2.4. Погоджуючись з умовами Договору, Замовник підтверджує свою правоздатність та дієздатність, включаючи досягнення 18-річного віку, законне користування банківською платіжною карткою, а також усвідомлює відповідальність за зобов’язання, що покладаються на нього у результаті укладання цього Договору.

3. Умови надання послуг

3.1. Послуги надаються відповідно до обраної навчальної програми, розміщеної у відповідному розділі сайту Виконавця.
3.2. Замовник самостійно вибирає на сайті Виконавця відповідну навчальну програму і здійснює оплату. Акцептом цієї Оферти є заповнення онлайн-форми заявки на надання Послуг на Сайті Виконавця з наступною оплатою Замовником вартості відповідної навчальної програми і означає повне і беззастережне прийняття Замовником умов цієї Оферти і прирівнюється до власноручного підпису Замовника під Договором.
3.3. З моменту зарахування грошових коштів на рахунок Виконавця, ця Оферта вважається акцептованою. З моменту акцепту цієї Оферти одностороння відмова Замовника від Договору є неможливою.
3.4. Замовник, що здійснив попередню оплату, може відмовитись від Послуг, письмово повідомивши про це Виконавця не пізніше, ніж за 3 робочі дні до початку надання Послуг. У цьому випадку Виконавець на підставі листа Замовника повертає йому отримані кошти. У разі відмови Замовника від Послуг пізніше, ніж за 3 робочі дні до їх початку, грошові кошти, отримані Виконавцем, Замовникові не повертаються.
3.6 Послуга вважається наданою з моменту виконання Виконавцем всіх дій, передбачених відповідним пакетом послуг.

4. Обов’язки сторін

4.1. Виконавець зобов’язуєтеся:

4.1.1. Перед укладенням договору ознайомити Замовника з детальним описом окремих пакетів послуг.
4.1.2. Проаналізувати вимоги Замовника й надати, відповідно до цих вимог, комплексну консультацію про можливості отримання середньої або вищої освіти за кордоном, системи навчання за кордоном, необхідні вимоги для вступу, рейтинг начальних закладів, цінову політику, умови навчання й вимоги до вступника, навчальне навантаження, мову навчання, варіанти проживання, й іншу інформацію, яка відноситься до предмету даного договору.
4.1.3. Визначення разом з Замовником основних критеріїв підбору навчального закладу, таких, як: країна, де розташований навчальній заклад, розмір університету, рейтинг, місце розташування та інше.
4.1.4. Залежно від персональних критеріїв Замовника підібрати йому необхідну кількість відповідних навчальних закладів згідно з наданою Замовником заявкою (Додаток 1 до Договору).
4.1.5. Роз’яснити Замовнику вимоги, яким він повинен відповідати для прийняття його у відповідний навчальний заклад.
4.1.6. Підготувати пакет документів, необхідний для аплікаційного процесу, що передбачає: надання консультації в підготовці необхідної для вступу документації, заповнення анкет та форм, консультації зі складання мотиваційного листа у навчальний заклад, оформлення структурованого резюме словацькою мовою, та інше.
4.1.7. В разі необхідності надати репетитора за додаткову оплату.
4.1.8. Супроводжувати Замовника у вступі до навчального закладу, в тому числі комунікації із навчальними закладами: електронні переписки, телефонні переговори.
4.1.9. Отримати і надати Замовнику рішення навчального закладу.
4.1.10. В разі зарахування Замовника до навчального закладу на платну форму навчання, отримати і передати йому рахунок на оплату навчання (платна форма навчання в Словаччині відбувається англійською мовою, та узгоджується індивідуально із Замовником).
4.1.11. Надати консультацію щодо можливості організації проживання та за вимогою Замовника забезпечити організацію проживання.
4.1.12. Надати інформаційну підтримку в оформленні документів для отримання тимчасової посвідки на проживання в Словаччині.
4.1.13. В разі зарахування Замовника до навчального закладу Виконавець починає оформляти документи для отримання «ПТП» - посвідки на тимчасове проживання в Словаччині.
4.1.14. Виконавець, по приїзду Замовника, зобов’язаний віддати пакет документів для подачі в міграційну службу.

4.2. Замовник зобов’язується:

4.2.1. Підтвердити вибір навчального закладу відповідно до заявки, що заповнюється Замовником і є невід’ємною частиною даного договору (Додаток №1). До заявки може бути внесена до 2-х навчальних закладів. В разі обрання додаткових навчальних закладів, або неможливості визначити їх точний перелік на момент підписання договору, Замовник може внести зміни до заявки (Додаток №1) не пізніше 1 місяця від підписання Договору, оформлені Виконавцем додатковою угодою, де будуть вказані два основні навчальні заклади, та/або один чи кілька додаткових навчальних закладів.
4.2.2. Оплатити послуги Виконавця.
4.2.3. Дотримуватись правил навчального закладу та законодавства країни, в якій він перебуває протягом навчання.

5. Вартість послуг і порядок оплати

5.1 Загальна вартість договору визначається загальною вартістю наданих послуг відповідно до акту здачі-приймання наданих послуг, що були надані за цим Договором у період його дії. Сторони підтверджують, що вартість послуг, відповідає рівню звичайних цін, є дійсною на дату оформлення заявки і узгоджені Сторонами на умовах цього Договору.

5.2. Порядок оплати та форма розрахунків здійснюються Сторонами на наступних умовах:

 • 50 % попередньої оплати від суми Договору сплачується Замовником на поточний рахунок Виконавця;
 • остаточний розрахунок здійснюється протягом трьох днів з моменту отримання відповідного рахунку на поточний рахунок Виконавця, за умови належного виконання пунктів 3.1.1.-3.1.8. Договору та підписання Сторонами Акту приймання-передачі наданих послуг.

5.3. Витрати на оформлення документів входять в вартість послуг; у випадку, якщо документи надано в іншому форматі, як той, який вказаний Виконавцем, Замовник оплачує додаткові витрати окремо.
5.4. Навчальні заклади, які не увійшли до Заявки Замовника сплачуються додатково враховуючи умови обраної навчальної програми. Замовник додатково сплачує суму, зазначену навчальним закладом, для розгляду заявки за кожен додатковий навчальний заклад Словаччини.
5.5. При відмові Замовника від вступу в Словаччину, сума, сплачена за надані Виконавцем послуги, Замовнику не повертається.
5.6. Якщо Замовник не був зарахований до жодного навчального закладу Словаччини, він звільняється від остаточного розрахунку з Виконавцем в розмірі 50% від суми Договору.
5.7. Вартість конкретної навчальної програми визначається Виконавцем та розміщується на Сайті Виконавця або ж повідомляється менеджером Виконавця особисто Замовнику.
5.8. Послуги вважаються сплаченими з моменту надходження грошових коштів на рахунок Виконавця.

6. Відповідальність Сторін

6.1. Особливою підставою укладення даного Договору є усвідомлена переконаність Сторін у сумлінному виконанні обома Сторонами прийнятих на себе зобов'язань за цим Договором, сформована на високій оцінці ділової репутації обох Сторін.
6.2. У випадку порушення Договору Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним законодавством України.
6.2.1. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.
6.2.2. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).
6.2.3. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.
6.3. Сторона, що порушила цей Договір, зобов’язана відшкодувати збитки, завдані таким порушенням, незалежно від вжиття іншою Стороною будь-яких заходів щодо запобігання збиткам або зменшення збитків, окрім випадків, коли остання своїм винним (умисним або необережним) діянням (дією чи бездіяльністю) сприяла настанню або збільшенню збитків.
6.4. Виконавець несе відповідальність винятково за послуги, надані безпосередньо Замовникові відповідно до даного Договору.
6.5. Виконавець не несе відповідальність за дії державних установ, посольств, консульств, авіакомпаній та інших не пов’язаних з Виконавцем юридичних т/або фізичних осіб.
6.6. Виконавець не несе відповідальності за надання безпосередньо навчальних послуг.

6.7. Замовник несе відповідальність за:

 • Подання неповного пакету «вихідних» документів Виконавцю відповідно до Додатку 3 до Договору;
 • Несвоєчасну та неповну оплату наданих Виконавцем послуг;
 • Подання неправдивих відомостей.

6.8. Виконавець не відповідає за рішення навчального закладу, і у разі відмови одного чи декількох запропонованих навчальних закладів, кошти оплачені за послуги Виконавця поверненню не підлягають.

7. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

7.1. Сторони домовились, що під форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) вони розуміють надзвичайні та невідворотні за даних умов обставини, які об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами цього Договору.
Дія таких обставин може бути викликана:

 • винятковими погодними умовами і стихійними лихами (наприклад, але не виключно – ураган, буревій, сильний шторм, циклон, торнадо, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус, пожежа, посуха, блискавка, просідання і зсув ґрунту, епідемія тощо);
 • непередбачуваними діями/бездіяльністю сторони, що не є стороною Договору, та/або, які відбуваються незалежно від волі і бажання сторони Договору (наприклад, але не виключно - страйк, локаут, дія суспільного/іноземного ворога, загроза війни, оголошена та неоголошена війна, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, військові дії, ворожа атака, військове вторгнення, введення комендантської години, збурення, безлади, терористичний акт, диверсії, піратства, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, громадська демонстрація, загальна військова мобілізація, протиправні дії третіх осіб, аварія, пожежа, вибух, примусове вилучення, експропріація, реквізиція, захоплення підприємств тощо);
 • умовами, регламентованими відповідними рішеннями та актами органів державної влади та місцевого самоврядування, а також пов’язаними з ліквідацією наслідків, викликаних винятковими погодними умовами і непередбаченими ситуаціями (наприклад, але не виключно – ембарго, закриття сухопутних чи водних шляхів, заборона (обмеження) експорту/імпорту, тривалі перерви в роботі транспорту тощо).

7.2. Сторона, для якої склались форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили), зобов’язана не пізніше десяти робочих днів з дати їх настання письмово (шляхом направлення цінного листа з описом вкладення та повідомленням про вручення) інформувати іншу Сторону про настання таких обставин та про їх наслідки. Разом з письмовим повідомленням така Сторона зобов’язана надати іншій Стороні документ, виданий Торгово-промисловою палатою України або уповноваженим працівником відповідної палати чи міністерства Словацької Республіки, яким засвідчене настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили). Аналогічні умови застосовуються Стороною в разі припинення дії форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) та їх наслідків.
7.3. Неповідомлення/несвоєчасне повідомлення Стороною, для якої склались форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили), іншу Сторону про їх настання або припинення веде до втрати права Сторони посилатись на такі обставини, як на підставу, що звільняє її від відповідальності за невиконання/несвоєчасне виконання зобов’язань за цим Договором.
7.4. В разі існування форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) понад трьох місяців, будь-яка Сторона вправі в односторонньому порядку відмовитися від цього Договору. В такому разі Сторона повинна письмово (шляхом направлення цінного листа з описом вкладення та повідомленням про вручення) проінформувати іншу Сторону про свою відмову від Договору. Разом з письмовим повідомленням така Сторона зобов’язана надати іншій Стороні документ, виданий Торгово-промисловою палатою України або уповноваженим працівником відповідної палати чи міністерства Словацької Республіки, яким засвідчене існування форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) понад трьох місяців. У цьому випадку Договір вважається розірваним з дня отримання Стороною повідомлення про відмову іншої Сторони від Договору або з п’ятого календарного дня з дати направлення Стороною повідомлення про відмову від Договору залежно від того, яка подія станеться раніше.

8. Припинення Договору

Дія цього Договору припиняється:

8.1. За згодою Сторін.
8.2. Якщо виконання Стороною Договору своїх зобов’язань неможливо в зв’язку з прийняттям нормативно-правових актів, які змінили умови, встановлені цим Договором, і будь-яка із Сторін не погоджується на внесення відповідних змін до Договору.
8.3. В інших випадках, передбачених цим Договором та чинним законодавством.

9. Обробка персональних даних

9.1 Замовник дає згоду на використання і обробку своїх персональних даних в адміністративно-правових і комерційних цілях. Згода надається щодо персональних даних на здійснення будь-яких дій, допустимих відповідно до законодавства і які необхідні для виконання цього Договору, включаючи: збір, систематизацію, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, передачу (надання, доступ), включаючи транскордонну передачу, знеособлення, блокування, знищення; з використанням і без використання засобів автоматизації, як способів обробки персональних даних. При цьому Замовник дає згоду на передачу своїх персональних даних третім особам в мінімально необхідних обсягах з метою виконання вимог законодавства та даних договірних зобов’язань з дотриманням вимог чинного законодавства.

10. Термін дії оферти

10.1 Ця Оферта набуває чинності з моменту її розміщення на Сайті Виконавця і діє до моменту її відкликання Виконавцем.
10.2 Виконавець має право в будь-який час внести зміни в умови Оферти та/або відкликати Оферту в будь-який момент на свій розсуд. У разі внесення Виконавцем змін в Оферту, такі зміни вступають в силу з моменту розміщення зміненого тексту Оферти на Сайті Виконавця, якщо інший термін вступу змін в силу не визначений безпосередньо в тексті зміненої Оферти.

11. Заключні положення

11.1 Сторони встановили, що будь-які спори і претензії будуть вирішуватися шляхом переговорів.
11.2 Сторони усвідомлюють, що послуги надаються Виконавцем, який зареєстрований і діє відповідно до законодавства України.
11.3 Місцем укладання угоди Сторони домовилися вважати місце знаходження Виконавця, вказане в розділі 12 цього Договору.
11.4 Акцептуючи дану Оферту Замовник погоджується, що всі суперечки, пов’язані з цим Договором, будуть розглядатися відповідно до законодавства України без урахування норм колізійного права. Замовник також погоджується, що всі такі суперечки знаходяться у виключній компетенції відповідних судів України.
11.5 Заголовки, що використовуються в статтях і пунктах цієї Оферти, використовуються тільки для посилань і зручності користування текстом. Дані заголовки не можуть розглядатися як визначальні, що обмежують або змінюють, або впливають на значення і зміст умов цієї Оферти чи її будь-якої частини.
11.6 Сторони цього Договору вирішили, що в разі визнання частини цього Договору недійсною (незаконною), сам Договір і без включення в нього недійсної (незаконної) частини вважається укладеним. В цьому випадку Сторона цього Договору не може посилатися на те, що без включення недійсної (незаконний) частини в Договір вона б його не уклала.
11.7 Все викладене, становить єдиний текст Договору, який замінює всі попередні переговори, листування, угоди, пропозиції і заяви, укладені або висловлені Сторонами по предмету Договору в усній або письмовій формі.
11.8 У всіх випадках, які не передбачені цією Офертою, Сторони керуються чинним законодавством України.

12. Реквізити Виконавця

Фізична особа-підприємець Бахмацька Оксана Миколаївна

 • РНОКПП 2675706983
 • Паспорт: серія АН №868062
 • виданий Дзержинським РВ Криворізького ГУМВС України
 • в Дніпропетровській області 19 березня 2010 року
 • місце реєстрації: 50074, м. Кривий Ріг,
 • вул. Володимира Бизова, буд. 11, кв. 4
 • п/р UA663220010000026005310107831
 • АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», МФО 322001
 • Тел. +38 (067) 295-41-77