Спеціальності

Методи лабораторних досліджень у медицині

Опис спеціальності

Під час трирічного навчання на бакалавраті за спеціальністю «Методи лабораторних досліджень у медицині» на Факультеті медичних наук в Університеті Александра Дубчека в Тренчині студент отримає можливість вивчити основні принципи та концепції лабораторної медицини та набуде необхідних знань, пов'язаних із діагностичними процесами.

Також студент отримає необхідні знання щодо факторів, які можуть суттєво вплинути на надійність лабораторних методів, отримає знання необхідні для забезпечення надійності досліджень та знання у сфері контролю якості.

Під час навчання студент отримає практичні знання у роботі з лабораторною інформаційною системою, у зв'язку з інформаційними системами у поліклініках або у зв'язку з інформаційними системами лікарні. Він отримає практичні знання щодо роботи з аналізаторами для тестування у місці надання медичної допомоги у клінічних умовах.

Випускник програми бакалаврату «Методи лабораторних досліджень у медицині» освоює основні особливості процесів прийняття рішень щодо всіх лабораторних досліджень загальних для медичної області. Вміє співпрацювати зі спеціалістами медичних дисциплін, що утворюють загальні дослідницькі компоненти у застосуванні спеціальних діагностичних алгоритмів. Може аналізувати та синтезувати отримані знання таким чином, щоб його діяльність допомагала клінічній та терапевтичній діяльності на благо пацієнта.

Можливості для студентів:

 • Кар’єрні можливості випускників у цій галузі, перспективи працевлаштування.
 • Можливість пройти навчання в Центрі гіпербаричної оксигенотерапії та практикуючись у клініці.
 • Erasmus+, професійні стажування в рамках Erasmus+ у Словаччині та за кордоном.
 • Діяльність окрім навчання, участь у програмах: «студентська крапля крові», «подарунок життя», «день нарциса», участь у професійних та наукових заходах.
 • Професійні екскурсії, стажування (в рамках навчальної програми).
 • Поступове використання електронних засобів для навчання.
 • Індивідуальний підхід до учнів у вирішенні завдань.
 • Багата та унікальна технічна база для навчання, науки та досліджень.

Навчання за кордоном Erasmus+

Програма Erasmus+ спрямована на підвищення якості освіти та просування європейського простору вищої освіти за допомогою міжнародного співробітництва університетів, просування європейської мобільності та підвищення прозорості та повного визнання навчання та кваліфікацій у країнах ЄС.

ERASMUS+ надає студентам (зокрема аспірантам) – окрім студентів першого курсу – можливість пройти стажування від 3 до 12 місяців в університетах країн ЄС на основі двостороннього договору. Ґранти на стажування надаються безпосередньо університетами студентам.

Університети-партнери:

 • Університет Tomáše Bati ve Zlíne (Чехія), Факультет гуманітарних наук - Erasmus+ для студентів за напрямами навчання: сестринська справа, фізіотерапія
 • Університет Palackého v Olomouci (Чехія), Факультет медичних наук - Erasmus+ для студентів за напрямами навчання: сестринська справа, фізіотерапія
 • Карлів університет у Празі (Чехія), Факультет фізичного виховання та спорту - Erasmus+ студентів спеціальностей: фізіотерапія
 • Чеський університет у Празі (Чехія), Факультет біомедичної інженерії - Erasmus+ студентів спеціальностей: фізіотерапія
 • Університет Széchenyi István (Угорщина) - Erasmus+: сестринська справа
 • Alma Mater Studiorum – Universitá di Bologna (Італія) – Erasmus+: фізіотерапія
 • Instituto Politecnico de Braganca (Португалія)  – студентський Erasmus+: сестринська справа
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika в Toruniu, Collegium Medicum ім. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy (Польща) - Erasmus+ за напрямами навчання: сестринська справа, фізіотерапія, методи лабораторних досліджень у медицині

Про факультет:

Факультет медичних наук Тренчинського університету імені Александра Дубчека у Тренчині був створений у 2007 році шляхом перетворення Інституту здоров'я та догляду, який був заснований у 2004 році. В даний час він надає навчання за акредитованими навчальними програмами I. та II. ступеня.

Факультет медичних наук має п'ять кафедр:

 • Кафедру сестринської справи
 • Кафедру методів лабораторних досліджень у медицині
 • Кафедру клінічних, теоретичних та спеціальних дисциплін
 • Кафедру фізичного виховання та спорту
 • Кафедру фізіотерапії.

Навчальними базами для практики в основному є Університетська клініка Тренчина, RÚVZ у Тренчині та інші, всього понад 30 медичних закладів.

У своїй науково-дослідній діяльності факультет працює в основному в сферах своїх досліджень з упором на комплексний міждисциплінарний підхід. Для підвищення ефективності досліджень, взаємної співпраці та якості підсумкових публікацій було створено такі центри: Центр гіпербаричної оксигенотерапії, Центр досліджень якості життя, Центр досліджень та застосування сестринських технік та процедур на практиці.

Основні предмети

Випускники бакалаврату навчальної програми «Методи лабораторних досліджень у медицині» опановують основні процеси прийняття рішень при діагностиці всіх лабораторних аналізів, загальних для окремих медичних дисциплін, у тому числі з клініко-лабораторним компонентом. Випускники можуть співпрацювати з фахівцями інших медичних дисциплін, коли це потрібно для отримання певних клініко-лабораторних результатів. Вони здатні аналізувати та синтезувати отримані знання таким чином, що їхня діяльність допомагає клінічній та терапевтичній роботі на благо хворого.

Теоретичні знання спеціальності «Методи лабораторних досліджень у медицині»

Випускники бакалаврату спеціальності «Методи лабораторних досліджень у медицині» розумітимуть основні принципи та концепції лабораторної медицини та отримають необхідні знання, пов'язані з діагностичними процесами, які використовують тестування in vitro та відповідні інші тести. Вони отримають загальний огляд про методи, які використовуються на аналітичному етапі лабораторного дослідження, а також можливі аналітичні перешкоди. Отримає теоретичні знання, необхідні для забезпечення розважливого менеджменту та контролю якості. Отримають необхідні знання про заходи захисту праці, що стосуються роботи з біологічним матеріалом на клінічних робочих місцях та лабораторіях, про правові норми та етичні принципи, що застосовуються до роботи з біологічним матеріалом. Отримання знань про тестування пацієнта та самоконтроль також є важливою областю.

Практичні навички та вміння спеціальності «Методи лабораторних досліджень у медицині»

Випускники бакалаврату спеціальності «Методи лабораторних досліджень у медицині» матимуть навички орієнтації в документації, матимуть практичні знання у роботі з лабораторною інформаційною системою пов'язаною з інформаційними системами в поліклініках або з лікарняною інформаційною системою.

Випускники зможуть працювати з базами даних, що охоплюють як професійні основи, так і в базах даних, що інформують про лікарські препарати, фактори довкілля та інші впливи на лабораторну інформацію.

Випускники навчаться роботи з глюкометрами, білірубінометрами, коагулометрами вузького призначення, аналізаторами зображень крові та іншими приладами, а також навчаться застосуванню при цьому методів сухої хімії з метою спостереження за вродженими порушеннями обміну речовин, наркотичними засобами, наркотичними речовинами та токсичним впливом навколишнього середовища.

Випускник володіє основними знаннями про діагностику трансфузій та технікою переливання (технікою трансфузій), а також основними знаннями для моніторингу харчування.

Додаткові знання та навички

Випускники бакалаврату спеціальності «Методи лабораторних досліджень у медицині» можуть ефективно працювати у складі дослідницької групи, організовувати власне навчання та підтримувати зв'язок із розробками у своїй галузі, а також застосовувати етичні принципи у своїй практиці.

Визначення основних знань у галузі навчання

Основними темами ядра області дослідження є:

Теоретичне та доклінічне біомедичне ядро:

 • анатомія,
 • гістологія,
 • фізіологія,
 • патологічна анатомія,
 • патологічна фізіологія,
 • біофізика та ядерна медицина,
 • аналітична хімія,
 • біохімія,
 • мікробіологія,
 • імунологія,
 • генетика,
 • гігієна та епідеміологія,
 • фармакологія та токсикологія

Ядро лабораторних методів:

 • основи лабораторної технології,
 • лабораторні методи – у клінічній біохімії,
 • лабораторні методи - у мікробіології та біології навколишнього середовища,
 • лабораторні методи – у клінічній мікробіології,
 • лабораторні методи - у гістології та цитології,
 • лабораторні методи - в гематології та трансфузіології,
 • лабораторні методи – у клінічній генетиці,
 • лабораторні методи – в імунології,
 • лабораторні методи – у функціональній діагностиці,
 • лабораторні методи – у гігієні,
 • лабораторні методи – у токсикології

Інші теми основних знань галузі навчання:

 • Інформаційні системи у охороні здоров'я
 • Організація системи охорони здоров'я та страхування
 • Етика та філософія
 • Перша медична допомога
 • Латинська та іноземна мова – англійська
 • Державний іспит
 • Захист дипломної роботи (анотація англійською мовою)
 • Усно-практичний іспит у галузі лабораторних методів дослідження в охороні здоров'я в обсязі профілю випускника бакалавра

Показники бакалаврату навчальної програми

Навчальна програма бакалаврату вищої освіти стандартною тривалістю 3 роки містить 180 кредитів ECTS. Щоб прийняти навчальну програму в галузі навчання, навчальна програма повинна містити не менше 108 кредитів ECTS з основних предметів галузі навчання.

Працевлаштування випускників

Випускники навчальної програми бакалаврату «Методи лабораторних досліджень у медицині» в університеті Александра Дубчека можуть знайти широке застосування в охороні здоров'я на кафедрах клінічної біохімії, мікробіології, фармакології, патології (цитології), гематології, генетики, токсикології, імунології, алергології та ін. працювати у лабораторіях гігієнічної служби, а також у наукових лабораторіях.

Умови вступу

При вступі на спеціальність «Методи лабораторних досліджень у медицині» на Факультет медичних наук в Університет Александра Дубчека у Тренчині абітурієнту необхідно виконати такі умови:

 • Абітурієнт повинен мати повну середню або повну середню спеціальну освіту
 • Абітурієнт повинен бути медично придатним для навчання в університеті в галузі медицини та для виконання відповідної медичної професії (роботи з реактивами)
 • Абітурієнт повинен успішно скласти вступний іспит.

Вступний іспит

 • успішне складання заліку з біохімії (біології та хімії) за програмою загальноосвітньої школи (не менше 40 балів);
 • буде допущено кандидатів, які наберуть більшу кількість балів для вступного іспиту.

Тест орієнтований на біохімію (біологію та хімію) у рамках програми середньої школи. У тесті 50 запитань, в кожному запитанні лише одна відповідь правильна, за кожну правильну відповідь кандидат отримує 2 бали, за весь тест він може отримати максимум 100 балів.

Вступають на навчання кандидати, які набрали найбільшу кількість балів на вступному іспиті.

Термін подання документів на «Методи лабораторних досліджень у медицині» на Факультет медичних наук в Університет Александра Дубчека у Тренчині – до 30 квітня.

Щоб дізнатись більш детальну інформацію - напиши нам.

Університет Александра Дубчека в Тренчині

Термін подачі заяви: до 30.04.2024
Оцінка:

Оплата за весь період навчання на словацькій мові: безкоштовно
Оплата за 1 рік навчаня (ENG.): 150 - 4 000 €
Стипендія: 150-1200 €
Акредитований академічний ступінь:

 • Бакалаврат – титул Bc., (3 роки)
 • Магістратура – титул Mgr. (2 роки)
 • Аспірантура – титул PhD. (3 роки і довше)