Спеціальності

Загальна медицина (лікар)

Опис навчальної програми

В рамках навчання за спеціальністю «загальна медицина» на Медичному факультету Університету Павла Йозефа Шафарика в Кошице, студент загальної медицини здобуде теоретичні знання із даної спеціальності, які дозволяють йому мислити професійно, і далі поглибити свою освіту в будь-якій спеціалізації. 

Випускник повинен оволодіти:

 • основними принципи та організацією охорони здоров'я,
 • знаннями про морфологію та функціонування різних органів людського тіла в мірі, необхідній для розуміння фізіологічних та патологічних процесів,
 • знаннями походження та перебігу морфологічних і функційних змін у хворому організмі в необхідному обсязі для раціонального лікування,
 • методами фізичного обстеження з окремих медичних дисциплін та вміти правильно інтерпретувати результати
 • діагностикою та диференціальною діагностикою захворювань, які часто зустрічаються в нашій популяції,
 • принципами лікування та практичного виконання основних медичних процедур,
 • діагностикою та наданням кваліфікованої допомоги при станах, що загрожують життю через вплив соціальних факторів та умов навколишнього середовища на здоров’я населення,
 • основами оцінки працездатності при різних захворюваннях і травмах,
 • основними правовими норми, необхідними для виконання вимогливої та відповідальної роботи лікаря.
 • основами методології наукової роботи,
 • принципами медичної етики, яких необхідно дотримуватися у своїй професійній діяльності по відношенню до хворої особи протягом усього життя.

Основні предмети

1 рік навчання: Медична біофізика, біологія 1, медична хімія, анатомія 1, гістологія та ембріологія 1, медична термінологія, перша медична допомога, фізкультура, словацька мова для закордонних студентів 1, біологія 2, анатомія 2, гістологія та ембріологія 2, медична інформатика, іноземна мова (англ., нім., франц.), фізкультура 2, словацька мова для закордонних студентів 2.

2 рік навчання: Анатомія 3, біохімія 1, фізіологія 1, основи імунології, біохімія 2, фізіологія 2, мікробіологія 1, словацька мова для закордонних студентів 3, практика.

3 рік навчання: Мікробіологія 2, патологічна анатомія 1, патологічна фізіологія 1, інтерна пропедевтика, патологічна анатомія 2, патологічна фізіологія 2, інтерна медицина 1, хірургія 1, психологія та медична комунікація.

4 рік навчання: Фармакологія 1, інтерна медицина 2, хірургія 2, дерматовенерологія 1, радіо-діагностика та нуклеарна медицина, неврологія 1, стоматологія, спортивна медицина, сімейна медицина, гігієна та епідеміологія, соціальна медицина, дипломний семінар 1, фармакологія 2, інтерна медицина 3, хірургія 3, дерматовенерологія 2, педіатрична пропедевтика, психологія 1, неврологія 2, медична етика, дипломний семінар 2.

5 рік навчання: Інтерна медицина 4, хірургія 4, педіатрія 1, ORL, офтальмологія, гінекологія та акушерство 1, психологія 2, радіотехніка та клінічна онкологія 1, клінічна біохімія, медична етика, профілактична медицина, дипломний семінар 3, хірургія 5, інтерна медицина 5, педіатрія 2, інфекційна медицина, гінекологія та акушерство 2, судна медицина та медичне право, анестезіологія, радіотехніка та клінічна онкологія 2, дипломний семінар 4, практика з хірургії.

6 рік навчання: Інтерна медицина 6, хірургія 6, гінекологія та акушерство 3, педіатрія 3.

Працевлаштування випускників

Випускник може працювати в усіх закладах Міністерства охорони здоров’я Словацької Республіки, у державних та недержавних медичних закладах. Випускник навчальної програми «загальна медицина» Медичного факультету Університету Йозефа Шафарика в Кошице може також виконувати функцію, наприклад, професійного радника в страховій компанії, бути судмедекспертом, в управлінських та організаційних функціях у сфері медицини та фармацевтики, а також у галузі педагогіки.

Умови вступу

Документи на навчання подаються до кінця лютого.

Вступний екзамен відбувається в середині червня. Екзамен складається з двох частин: біологія та хімія. З кожного предмету 100 запитань. Виділений час на складання іспиту на спеціальність «загальна медицина» - 150 хвилин.
Факультет пропонує підготовчий курс з хімії та біології для вступу на спеціальність «загальна медицина в Університет Павла Йозефа Шафарика в Кошице. Курс триває вже з кінця вересня – початку жовтня аж по червень. Факультет пропонує також підготовчу літературу.

Зареєструватися на курс, та замовити літературу можна на платформі супроводу Postupai.

Університет Павла Йозефа Шафарика

Термін подачі заяви: до 28.02.2024
Оцінка:

Оплата за весь період навчання на словацькій мові: безкоштовно
Оплата за 1 рік навчаня (ENG.): 600 - 3 000 €
Стипендія: 50-1200 €
Акредитований академічний ступінь:

 • Бакалаврат – титул Bc., (3 роки)
 • Магістратура – титул Ing./ Mgr. (2 роки), MUDr.
 • Аспірантура – титкл PhD. (3 роки і довше)