Спеціальності

Перекладач англійської мови в господарчій практиці

Метою навчальної програми “Перекладач англійської мови в господарчій практиці” на Факультеті філософія, в Університеті імені Матея Бела в Банській Бистриці, є підготовка перекладачів до перекладу економічних текстів та економічної практики у сфері міжнародної торгівлі.

В рамках навчання в університеті студент набуває наскрізні знання з англійської мови за напрямом підготовки "Письмовий та усний переклад" та наскрізні знання з економічної теорії, економіки підприємства та корпоративних фінансів, менеджменту та маркетингу.

Випускники таких спеціальностей здатні ефективно використовувати набуті знання в галузі економічної комунікації в усному та письмовому спілкуванні. Вони зможуть брати активну участь у професійних економічних заходах.

Також можуть працевлаштуватися в бюро перекладів, закладах культури, прибуткових громадських організаціях та різноманітних компаніях з іноземною участю.

Випускник освітньої програми "Перекладач англійської мови в господарчій практиці" в Факультеті філософії, в Університеті імені Матея Бела в Банській Бистриці буде вивчати такі предмети як:

 • Вступ до вивчення англійської мови та літератури;
 • Історія Великої Британії та США;
 • Лексикологія;
 • Публічний виступ;
 • Вправи з усного перекладу;
 • Створення та презентація академічних текстів;
 • Морфологія англійської мови;
 • Спеціальний мовний семінар;
 • Американська література 17-19 століть;
 • Академічна етика та етикет;
 • Розмова англійською мовою;
 • Ефективне спілкування;
 • Професійне читання;
 • Англійська література 16-20 століть;
 • Логічна аргументація;
 • Фізична культура та здоров'я;
 • Основи латини;
 • Письмове мовлення англійською мовою;
 • Критика перекладу;
 • Професійне письмове мовлення англійською мовою;
 • Актуальні теми перекладу;
 • Переклад у педагогічній практиці

та інші.

Студенти педагогічних спеціальностей здобуватимуть професійно-педагогічну освіту за професіями асистента вчителя, педагогічного працівника для позашкільної роботи за напрямом підготовки та адміністративно-методичного працівника в органах державного управління.

Випускники бакалаврату з педагогіки підготовлені таким чином, щоб вони могли успішно продовжити навчання за тією ж або спорідненою навчальною програмою на другому циклі вищої освіти. Разом з тим, теоретичні знання з фахових дисциплін дозволять їм також працевлаштуватися в соціально-культурних, освітніх та фізкультурно-оздоровчих закладах, редакціях та рекламних агентствах, а також в наукових установах та господарській практиці.

Факультет філософії, університету Матея Бела в Банській Бистриці є одним з факультетів з найкращими показниками працевлаштування випускників у категорії гуманітарно-філософських факультетів у Словаччині.

Вступний конкурс на програму "Перекладач англійської мови в господарчій практиці" в Факультеті філософії, Університету Матея Бела в Банській Бистриці, відбувається за таких умов:

Обов'язковою умовою є щонайменше вільне володіння англійською мовою рівень В2 та С1 словацької мови відповідно до Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти. Зарахування відбувається за умови успішного проходження тесту на загальні здібності у Національному порівняльному іспиті, який проводиться SCIO і замінює вступний іспит. Порядок вступу кандидати будуть знаходитися в списках на вступ відповідно до досягнутого рівню. Кандидати будуть допущені до різних комбінацій буде здійснюватися відповідно до встановленого плану прийому кількості абітурієнтів. Вступ з максимальними балами (без тесту SCIO) заявники будуть прийматися на основі підтвердження проходження принаймні одного з наступних курсів іспитів:

 • Іспити ESOL Кембриджського університету, сертифікат з поглибленого вивчення англійської мови;
 • Іспити ESOL Кембриджського університету, сертифікат про рівень володіння англійською мовою;
 • Іспити ESOL Кембриджського університету, перший сертифікат з англійської мови - A grade;
 • IELTS - Міжнародна система тестування з англійської мови - мінімальний рівень 6.5;

Якщо кількість заявників не перевищує заплановану кількість прийнятих кандидатів, обов'язок складання тесту SCIO буде скасовано.

Щоб дізнатись більш детальну інформацію - напиши нам.

Університет Матея Бела

Термін подачі заяви: до 31.03.2024
Оцінка:

Оплата за навчання на словацькій мові: Безкоштовно
Стипендія: 50-1200 €
Акредитований академічний ступінь:

 • Бакалаврат – титул Bc., (3-4 роки)
 • Інженер (магістратура) титул Mgr., (2 роки)
 • Аспірантура – титул PhD. (3 роки і довше)