Структура освіти у словацьких Університетах

Блог
дата зміни: 17.12.2023

Введення в словацьку академічну систему

Для тих, хто збирається продовжити освіту у вищих навчальних закладах Європи, зокрема в Словаччині, актуальною є тема "Структура освіти у словацьких університетах". Майбутніх студентів, безперечно, зацікавить, як саме відбувається оцінка їхніх знань, як влаштовані іспитові процеси та коли призначені навчальні канікули у університетах Словаччини.

Методологія освіти в Європі, у тому числі в Словаччині, відрізняється своїм унікальним підходом до викладання предметів порівняно, наприклад, з українською системою освіти. Перехід від однієї освітньої системи до іншої зазвичай відбувається без значних труднощів. Більшість студентів здатні адаптуватися до нових академічних вимог і навчальних процедур протягом кількох тижнів, а максимум за один місяць вони повністю освояться в структурі освіти одного зі словацьких університетів.

У цій статті ви знайдете всебічний огляд структури освіти у вищих навчальних закладах Словаччини, який допоможе вам повністю ознайомитися з ключовими аспектами словацької академічної системи.

Структура освіти у словацьких Університетах

У всіх країнах Європи використовується система оцінки ECTS

Кредитна система ECTS та її роль

У Словаччині для оцінювання вивченого студентом матеріалу використовують систему ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System).

ECTS є ключовим елементом у процесі навчання, де кожен кредит відображає кількість роботи, необхідної для успішного освоєння курсу. У Словаччині, як і в інших європейських країнах, студенти набирають кредити за кожен успішно складений предмет, що є важливим аспектом при підрахунку загального обсягу навчання для отримання ступеня.

Система ECTS спрощує процес мобільності студентів між різними країнами. Вона дозволяє студентам легко брати участь в обмінних програмах, таких як Erasmus, переводитися з одного університету в інший, а також сприяє визнанню їхніх академічних досягнень та навчальних періодів, проведених за кордоном. Ця система грає ключову роль у уніфікації та стандартизації освітніх процесів у європейських вищих навчальних закладах.

На сьогоднішній день система ECTS застосовується у 48 країнах.

Залежно від країни, обсяг навчального часу, що припадає на один ECTS-кредит, може відрізнятися. Наприклад, у Словаччині один кредит відповідає 27 навчальним годинам. У той час як у Австрії, Іспанії та Італії для отримання одного кредиту необхідно провести у навчанні 25 годин. У Нідерландах цей показник збільшується до 28 годин, а в Німеччині - до 30 годин.

Щоб отримати заданий академічний ступінь, студенти повинні заробити встановлену кількість ECTS-кредитів за кожним предметом. Наприклад, для завершення трирічної програми бакалавріату потрібно накопичити 180 ECTS-кредитів, в той час як для дворічної магістерської програми необхідно зібрати 120 ECTS-кредитів.

Залікові кредити – це певні бали, які студент отримує після вивчення конкретного предмету та оцінки на іспиті.

Наприклад: у Словацькому Технічному Університеті в Братиславі максимум за семестр ви можете набрати 30 кредитів за всіма предметами, при цьому кількість дисциплін може бути від 5 до 8. Для того, щоб перейти до наступного семестру, потрібно набрати мінімум – 15 кредитів. Ті предмети, які ви не здали в цьому семестрі, переносяться на наступний рік. У будь-якому випадку для отримання певного ступеня освіти ви повинні закрити абсолютно всі предмети.

Увага! Кожен університет має свої правила, і може сам регламентувати кількість закритих предметів та ту кількість кредитів, яку потрібно набрати для продовження навчання. Цю інформацію ви зможете дізнатися тільки у студентському відділенні вашого університету.

Загалом, не рекомендується переносити предмети, оскільки це подібно до перекидання сніжної кулі: ви переносите одні предмети, але інші залишаються на місці. У наступному семестрі вам також доведеться закрити всі предмети, які у вас будуть, та додатково закрити всі перенесені.

Переваги системи ECTS

 1. Підвищення студентської мобільності: Система ECTS забезпечує більш легкий перехід студентів між вищими навчальними закладами у різних країнах, які визнають цю систему. Це значно спрощує процес переведення або вступу до іноземних вузів, роблячи освіту за кордоном більш доступною.
 2. Спрощення академічної інтеграції: Завдяки ECTS, університети можуть без проблем враховувати кредити, отримані студентами в інших навчальних закладах. Наприклад, студентам з французьким бакалаврським дипломом буде простіше вступити до магістратури в Іспанії, враховуючи загальне визнання системи кредитування.
 3. Можливість індивідуального складання навчального плану: Система ECTS дає студентам свободу у виборі навчальних предметів та плануванні свого навчального розкладу. Це дозволяє їм самостійно визначати кількість та інтенсивність вивчуваних дисциплін, при цьому зберігаючи контроль над загальною кількістю необхідних для закінчення курсу кредитів.
 4. Переваги на ринку праці: Накопичені ECTS-кредити можуть служити індикатором часу та зусиль, витрачених студентом на навчання, що спрощує процес оцінки кваліфікації випускників з боку потенційних роботодавців.
 5. Вступ без диплома: Система ECTS дозволяє кандидатам на вступ до магістратури використовувати транскрипт замість диплома, якщо вони ще не отримали його на момент подання документів. Таким чином, студент може подати заявку на основі вже зароблених кредитів, навіть якщо він ще не завершив бакалаврат.

Кожен з цих пунктів підкреслює різні аспекти та переваги використання системи ECTS у європейській освіті.

Недоліки системи ECTS

 1. Різноманіття оцінювальних систем у різних країнах: Оцінки у навчальних закладах Європи не підпорядковуються єдиному стандарту, що призводить до різниці в системах оцінок. Наприклад, у Чехії прийнята п'ятибальна шкала оцінок, у той час як у Франції використовується двадцятибальна система. Для конвертації оцінок з однієї системи в іншу потрібно застосування специфічної формули, що може ускладнити процес переведення оцінок між країнами.
 2. Особливості переведення кредитів при зміні університету: При переході з одного університету в інший не завжди можливо повне зарахування всіх предметів. Навіть невелика різниця в кредитах може призвести до необхідності повторно вивчати певні курси. Різниця в назвах однакових дисциплін також може стати причиною їх незарахування в новому університеті, що представляє собою певний виклик для студентів.
 3. Різниця в навантаженні та форматах оцінювання для однакових курсів: Навантаження та формат оцінювання можуть сильно відрізнятися у різних університетах, навіть для однакових курсів. Наприклад, у одному університеті для оцінювання можуть використовуватися усні іспити, у той час як у іншому - короткі тести. Незважаючи на ці різниці, студенти часто отримують однакову кількість кредитів, що підкреслює неоднорідність освітніх підходів у різних вищих навчальних закладах.

Розуміння важливості кредитної системи необхідно, якщо студент планує навчатися за кордоном.

Якщо вас цікавить навчання в Словаччині або у вас є питання, залиште свій номер для зв'язку.

Структура освіти у словацьких Університетах

Різниця між іспитовою та заліковою системами у словацьких університетах

У університетах Словаччини для досягнення права участі в іспиті або отримання заліку студенти повинні пройти через двотижневий період контрольних робіт, відомих як Písomka. Ці контрольні завдання визначають, допущений чи студент до складання іспиту або отримання заліку.

Особливості заліку: Залік зазвичай охоплює додаткові курси з обмеженою кількістю академічних годин. Студентам надається лише дві спроби для успішного складання заліку. За цей вид оцінки видаються менше кредитів, а оцінки можуть варіюватися від A (зараховано) до Fx (не зараховано), включаючи проміжні оцінки в залежності від рівня освоєння матеріалу.

Особливості іспитів: Іспити стосуються основних дисциплін спеціалізації студента. За успішне проходження іспиту студенти отримують більше кредитів у порівнянні з заліками. Зазвичай передбачено три спроби для складання іспиту з оцінками від A до Fx, які відображають глибину знань студента з профільного предмету.

Ці різниці в системі оцінок і кредитування між заліками та іспитами у словацьких університетах важливі для розуміння академічних вимог та успішного проходження навчального курсу.

Розбір системи оцінок у вищій освіті Словаччини

Розуміння оцінювальної системи у словацьких вищих навчальних закладах допомагає краще усвідомити вимоги, що пред'являються до студентів. Оцінки варіюються від A до Fx, причому кожна з них відповідає певному відсотку правильних відповідей та ставить свої вимоги до студентів:

 • A (Відмінно: 100-90% правильних відповідей): Студент повинен демонструвати високі творчі здібності, вміння самостійно здобувати знання та застосовувати їх на практиці без допомоги викладача.
 • B (Дуже добре: 90-80% правильних відповідей): Від студента вимагається добре володіння матеріалом, здатність застосовувати його на практиці, вирішувати задачі та вправи, а також самостійно виправляти помилки.
 • C (Добре: 80-70% правильних відповідей): Студент повинен вміти аналізувати, узагальнювати та систематизувати інформацію, застосовувати її на практиці під керівництвом викладача та контролювати свою діяльність.
 • D (Задовільно: 70-60% правильних відповідей): Необхідно знання основних теоретичних положень та здатність аналізувати навчальний матеріал за підтримки викладача.
 • E (Достатньо: 60-50% правильних відповідей): Студент повинен володіти базовими знаннями з предмету та вміти відтворювати їх на репродуктивному рівні.
 • Fx (Незадовільно: менше 50% правильних відповідей): У цьому випадку студент володіє знаннями лише за окремими фрагментами матеріалу, і у нього є мінімум дві додаткові спроби для перездачі іспиту.

Навчальний Словник для Студентів у Словацьких Університетах

У цьому розділі нашої статті ми представляємо вам ключові терміни, з якими ви, ймовірно, зіткнетеся в процесі навчання в Словаччині. Знайомство з цими поняттями допоможе вам краще адаптуватися до навчального середовища:

 • Айсік (ISIC) - Міжнародний студентський квиток: Власники цього квитка отримують доступ до різноманітних знижок у магазинах, кафе та на громадський транспорт. З ISIC ви також можете подорожувати безкоштовно на залізничному транспорті по Словаччині.
 • Скушка (Skuška) - Іспит: В кінці кожного навчального семестру студенти складають скушки. Ці іспити можуть проводитися у усній або письмовій формі і не охоплюють усі предмети, а лише обрані, про що вас повідомить ваш університет.
 • Пісомка (Písomka) - Письмова робота: Це самостійне завдання, що виконується у письмовій формі, необхідне для заробітку балів і отримання допуску до іспиту.
 • Боди (Body) - Спеціальні бали: Ці бали студенти повинні заробити для отримання допуску до іспиту від викладача.
 • Предтермін (Predtermín) - це термін, що використовується для позначення можливості скласти іспит або сесію раніше основного встановленого терміну. Ця опція часто пропонується в університетах Словаччини для зручності студентів, дозволяючи їм більш гнучко планувати свій навчальний графік та канікули.

Академічний Календар та Навчальний Процес в Університетах Словаччини

У цьому розділі ми детально розглянемо навчальний процес у словацьких університетах, з особливою увагою до важливих аспектів академічного року. Це включає в себе періоди початку та завершення семестрів, тривалість іспитових періодів, а також офіційні канікули. Розуміння цих ключових моментів виявиться корисним для теперішніх та майбутніх студентів, допомагаючи їм орієнтуватися в навчальному розкладі та ефективно планувати своє навчальне та особисте життя в рамках унікальної освітньої системи Словаччини.

Особливу увагу буде приділено поняттю "предтермін", яке забезпечує гнучкість в іспитовому процесі та надає додаткові можливості для студентів.

Навчальний рік у словацьких університетах традиційно ділиться на два семестри: зимовий і літній, кожен з яких триває приблизно 13 тижнів. Іспитовий період у кожному з семестрів триває близько 7 тижнів. Важливо відзначити, що останній тиждень іспитового періоду часто резервується для студентів перших та других курсів, які мають індивідуальний навчальний план, а також для надання альтернативних дат іспитів.

Кожен університет в Словаччині самостійно визначає дати початку та завершення сесії, а також встановлює власний навчальний календар, включаючи дати початку навчання та канікули. Рішення з цих питань приймаються факультетами або інститутами відповідно до їхніх академічних календарів.

Зимовий Семестр в Університетах Словаччини: Характеристики та Розклад

 • Початок навчання: Зазвичай розпочинається з середини вересня, орієнтовно з 16 по 25 число. У цей період проходять лекції та виконуються домашні та практичні завдання.
 • Навчальний процес: Перші допускові роботи до іспитів (писомки) проводяться з 4 по 5 тижні навчання. Другі писомки проводяться на 7-8 тижні.
 • Предтермін - термін, що дозволяє скласти предмет раніше основної дати, приблизно за два тижні до Нового Року.
 • Період іспитів: Іспитовий період триває з січня до кінця другого тижня лютого. У деяких випадках вузи надають предтермін для іспитів, дозволяючи скласти їх раніше основної дати.
 • Офіційні канікули: Тривають один тиждень перед Новим Роком.

Чим раніше ви складете всі іспити, тим більше часу у вас буде для відпочинку, який фактично стане періодом канікул між семестрами.

Літній Семестр в Університетах Словаччини: Характеристики та Розклад

 • Початок навчання: Лекції розпочинаються з третього тижня лютого і тривають до середини травня.
 • Навчальний процес: Аналогічний зимовому семестру з першою допусковою роботою між четвертою та п'ятою тижнями та другою — на сьомій та восьмій тижнях.
 • Період іспитів: Річні іспити та перездачі проходять з середини травня до кінця червня.
 • Офіційні літні канікули: Тривалістю у два місяці (липень та серпень), з можливістю більш раннього початку канікул у разі успішної здачі всіх іспитів.

Ця інформація буде неоціненною як для місцевих, так і для українських студентів, які прагнуть адаптуватися до академічного середовища та навчального процесу в Словаччині.

Підведення Підсумків: Основні Характеристики Словацької Освітньої Системи

На завершення, ця стаття надає глибокий погляд на структуру та характеристики освітньої системи у словацьких вищих навчальних закладах. Від ретельного розбору академічного календаря, включаючи навчальні семестри та іспитові періоди, до детального пояснення кредитної системи ECTS, ми прагнули освітити всі важливі аспекти, які можуть впливати на освітній досвід студента в Словаччині.

Ми приділили особливу увагу відмінностям між іспитовою та заліковою системами, а також розглянули систему оцінювання та її відповідність європейським стандартам. Лексичний словник для студентів, представлений у статті, призначений для полегшення адаптації іноземних студентів до нового академічного середовища.

Важливо відзначити, що, незважаючи на багато переваг системи ECTS, існують певні труднощі та обмеження, з якими можуть зіткнутися студенти, особливо при переході з одного університету в інший або при участі в міжнародних освітніх програмах.

Ця стаття є цінним ресурсом для всіх, хто цікавиться навчанням в Словаччині, надаючи необхідну інформацію для розуміння та успішної навігації в системі вищої освіти країни.

Навчання в Словаччині

Якщо у вас виникли питання про навчання в Словаччині, заповніть анкету. Ми зв'яжемося з вами та відповімо на всі ваші запитання щодо освіти в Словаччині.

Заповни анкету та не упусти свою можливість навчатися в Європі, зокрема в Словаччині.

Запитання-відповідь

 • Якщо з першого разу не склав іспит з предмету, то скільки ще є спроб?

  Як правило, студентам надається три можливості для складання іспиту, але конкретна кількість спроб та умови перездачі можуть варіюватися залежно від політики університету, конкретної спеціальності та вимог викладача, відповідального за призначення термінів перездач.

 • Чи можна отримати стипендію, якщо всі предмети закрити на гарні оцінки?

  Багато словацьких університетів пропонують стипендії для студентів, які проявляють особливу старанність у навчанні. Для кваліфікації на отримання стипендії необхідно демонструвати високі академічні результати, прагнучи отримувати оцінки на рівні А, хоча допустимі й 1-2 оцінки В. Однак слід враховувати, що можливість отримання стипендії також може залежати від порівняльного аналізу ваших успіхів з успіхами ваших навчальних колег.

Якщо у Тебе ще залишилися питання по даній темі

Можеш поставити їх та отримати безкоштовні спеціалізовані відповіді