Спеціальності

Вимірювання та управління якістю в машинобудуванні

В рамках навчання на програмі "Вимірювання та управління якістю в машинобудуванні" на Машинобудівному факультеті у Словацькому технічному університеті, випускник, по закінченню навчання на цій навчальній програмі, буде працювати в лабораторіях, дослідницьких центрах за своїм фахом.
Управління якістю - це частина управління бізнесом, метою якої є оптимізація робочих процедур або виробничих процесів, з урахуванням матеріальних і часових ресурсів, очікуваної якості кінцевого продукту та очікуваного подальшого зростання і розвитку компанії.

До основних інструментів управління якістю відносяться, наприклад, збір даних про задоволеність споживачів, оцінка продуктивності та надійності процесів, кількість скарг споживачів, статистичні дані та інші, що призводять до вдосконалення корпоративних комунікаційних структур, професійних корпоративних стратегій, підвищення рівня задоволеності споживачів, економії ресурсів завдяки впровадженню належним чином обраних стандартів тощо.

Управління якістю - це забезпечення того, щоб вимоги до якості продукції та процесів виробництва або розробки були найвищим пріоритетом на підприємстві. Ці вимоги можуть бути визначені формально або неформально. Розвиток управління якістю на сьогоднішній день досягнув декількох більш-менш стандартизованих практик, деякі з яких були прийняті у вигляді стандартів або рекомендацій. Управління якістю стосується не тільки процесів виробництва або розробки та самого продукту, а й поширюється на управління підприємством і має на меті оцінити управління підприємством і проектами, а також успішність стратегічних рішень.

Випускник освітньої програми "Вимірювання та управління якістю в машинобудуванні" на на Машинобудівному факультеті у Словацькому технічному університеті буде вивчати такі предмети як:

 • Загальна метрологія;
 • Вимірювання технічних параметрів в технології виробництва;
 • Лінійна алгебра;
 • Технологічне машинобудування;
 • Електрична та електронна інженерія;
 • Інтегровані системи управління;
 • Виробничі машини та обладнання;
 • Теплопередача;
 • Безпека технологічного обладнання;
 • Автоматизація та вимірювання;
 • Основи вимірювання;
 • Бази даних та Інтернет;
 • Управлінська економіка;
 • Математика I;
 • Математика II;
 • Математика III;
 • Диференціальні рівняння;
 • Будівельна геометрія;
 • Термодинаміка;
 • Основи менеджменту

та інші предмети.

Випускник отримає повну вищу освіту першого рівня і буде володіти знаннями в галузі вимірювань, метрології, управління якістю, менеджменту організацій, фінансового та інтегрованого менеджменту, а також в галузі технології виробництва, проектування інформаційних та управляючих систем, інформаційних технологій та технічної діагностики. Слухач зможе належним чином застосовувати сучасні технології CAx в технічній та управлінській діяльності. Вони зможуть застосовувати прогресивні інструменти та методи управління якістю.

Він буде готовий працювати самостійно та в складі команди для вирішення основних завдань з метрології, управління якістю, проектування та оцінювання вимірювань. Випускник знайде роботу на промислових підприємствах різних галузей, в тому числі автомобільної промисловості на посадах метролога, інженера-механіка або менеджера з якості.

Вступний конкурс на програму "Вимірювання та управління якістю в машинобудуванні" на Машинобудівному факультеті у Словацькому технічному університеті, відбувається на основі результатів академічних досягнень від 8-го до 10 класу, а також, з урахуванням першого семестру 11 класу для тих, хто зараз навчається в 11 класі. Також можливе написання тесту з словацької мови або надання сертифікату зі словацької мови на рівні - B1/B2. 

Подача документів відбувається до 30.04.2023.

Щоб дізнатись більш детальну інформацію - напиши нам.

Словацький технічний університет у Братиславі

Термін подачі заяви: до 30.04.2024
Оцінка:

Оплата за навчання на словацькій мові: безкоштовно
Стипендія: 50-1200 €
Акредитований академічний ступінь:

 • Бакалаврат – титул Bc., (3-4 роки)
 • Інженер (магістратура) – титул Ing. arch. (2 роки)
 • Аспірантура – титул PhD. (3 роки і довше)