Спеціальності

Мехатроніка в технологічному обладнанні

В рамках навчання на програмі "Мехатроніка в технологічному обладнанні" в Матеріало-технічному факультеті Словацького Технічного Університета (STU) випускник отримає повну вищу освіту за спеціальністю "Кібернетика" з домінуючим акцентом на застосування мехатронних принципів в технологічних пристроях і системах. Випускник має інтегровані знання з електроніки, механіки, управління та комп'ютерних наук, які він здатний використовувати при впровадженні нових процедур і принципів в проектуванні виробів і сучасного технічного обладнання, а також в області нових прогресивних технологічних процесів і технічних інновацій.

Вміє використовувати методи аналізу та синтезу механічних та мехатронних систем, інформаційно-комунікаційних технологій та комп'ютерних систем управління, теорії та застосування сучасних методів моделювання та автоматичного керування. Під час навчання випускник набуває високої професійної адаптивності та широких міждисциплінарних знань, які дозволять йому застосовувати у своїй роботі сучасні програмні засоби для створення віртуальних прототипів, що ефективно використовуються при розробці нових технічних засобів і систем та технологічних процесів. Здатний здійснювати діяльність в рамках проектування та впровадження мехатронних систем із застосуванням в різних сферах діяльності. На основі отриманих знань та навичок він підготовлений до негайного виходу на ринок праці та пов'язаного з ним виконання завдань розробницького, прикладного, оперативного та управлінського характеру. Випускник освітньої програми "Мехатроніка в технологічному обладнанні" в Матеріало-технічному факультеті STU також володіє необхідними знаннями, вміннями та навичками, які дають йому право продовжувати навчання на другому рівні за даною або подібними освітніми програмами.

Випускник освітньої програми "Мехатроніка в технологічному обладнанні" в Матеріало-технічному факультеті Словацького Технічного Університета буде вивчати такі предмети як:

 • Математика І
 • Математика ІІ
 • Фізика
 • Англійська мова І
 • Англійська мова ІІ
 • Основи правознавства
 • Інформаційні технології
 • Мови програмування
 • Комп'ютерні мережі
 • Основи автоматизації
 • Техніка управління
 • Електротехніка та електроніка
 • Технічні засоби
 • Автоматизоване управління
 • Моделювання теплових процесів
 • Механіка машин і приводів
 • Мехатронні системи
 • Програмовані логічні автомати
 • Історія техніки та професійної освіти
 • Мехатронне моделювання
 • Промислові роботи та маніпулятори
 • Автоматизація зондування та обробки даних
 • Комп'ютерні архітектури

та інші предмети.

Випускники програми "Мехатроніка в технологічному обладнанні" знайдуть можливості працевлаштування та успішного застосування в галузі експлуатації, розробки, діагностики, проектування та прототипування сучасних високотехнологічних технологічних пристроїв і систем з комп'ютерним управлінням.

Завдяки широкій теоретичній та практичній міждисциплінарній базі знань, набутий під час навчання за даною освітньою програмою, випускник має високий ступінь професійної адаптованості та широкий спектр можливостей для працевлаштування на підприємствах машинобудування та електротехніки різної спрямованості, в тому числі автомобілебудування, при проектуванні, експлуатації, випробуваннях та обслуговуванні мехатронних систем, а також програмуванні та автоматизації технологічного обладнання та систем. Випускники освітньої програми здатні самостійно розв'язувати завдання, що входять до профілю випускника та відповідають отриманому освітньому ступеню бакалавра.

Випускник володіє базовою професійною термінологією словацькою та англійською мовами, вміє спілкуватися, презентувати, обговорювати та захищати свої пропозиції та рішення в робочому колективі, а також в контакті з замовником. Випускник має базову управлінську, економічну, правову та етичну обізнаність і здатний застосовувати її у своїй професії.

Після отримання ступеня бакалавра за даною програмою випускники мають дуже хороші передумови для продовження навчання на вищому рівні університетської освіти за даною або подібними навчальними програмами.

Випускники бакалаврату програми "Мехатроніка в технологічному обладнанні" підготовлені до виконання діяльності за широким спектром професій, таких як, зокрема, технік конструкторського, монтажного, технологічного та експлуатаційного характеру в галузі механіки, робототехніки, прикладної мікропроцесорної техніки, електротехніки, електроніки, систем автоматизованого проектування та комп'ютерно-керованих сучасних технологій виробництва, технік з випробувань та сервісного обслуговування у вищезазначених галузях, конструктор мехатронних систем, фахівець з верифікації та валідації мехатронних систем та приводних поїздів, інженер-розробник, конструювання та проектування з використанням систем автоматизованого проектування, незалежний технік з вимірювальної та контрольно-вимірювальної техніки, механік з електроустаткування, інженер-електрик з техніки автоматизації, технік з технічного контролю, менеджер із забезпечення якості, розробник програмних рішень, прикладний програміст, програміст з систем управління тощо.

Вступний конкурс на програму "Мехатроніка в технологічному обладнанні" в Матеріало-технічному факультеті Словацького технічного університету в Братиславі відбувається на основі результатів академічних досягнень від 8-ого до 10 класу, а також, з урахуванням першого семестру 11 класу для тих, хто зараз навчається в 11 класі.

Також можливе написання тесту з словацької мови або надання сертифікату зі словацької мови на рівні - B1/B2.

Щоб дізнатись більш детальну інформацію - напиши нам.

Словацький технічний університет у Братиславі

Термін подачі заяви: до 31.07.2024
Оцінка:

Оплата за навчання на словацькій мові: безкоштовно
Стипендія: 50-1200 €
Акредитований академічний ступінь:

 • Бакалаврат – титул Bc., (3-4 роки)
 • Інженер (магістратура) – титул Ing. arch. (2 роки)
 • Аспірантура – титул PhD. (3 роки і довше)