Спеціальності

Прикладна інформатика та автоматизація в промисловості

Випускники на програмі "Прикладна інформатика та автоматизація в промисловості" у Словацькому Технічному Університеті (STU) в Матеріало-технічному факультеті має загальні знання та компетенції, вони мають поглиблені знання в окремих галузях комп'ютерних наук наприклад: мови програмування та середовища розробки, системи моделювання, статистичні інструменти. Також знає принципи зберігання та передачі інформації, включаючи аспекти безпеки. Володіє знаннями з теорії систем, моделювання та імітаційного моделювання систем. Вмітиме оцінювати статичні, перехідні та частотні характеристики динамічних процесів і оцінювати стійкість систем. Має спеціальні знання з математики, фізики, механіки, електротехніки.

Може проектувати та програмувати інформаційно-керуючі системи та алгоритми з використанням методів програмної інженерії. Стане досвідченим користувачем операційних систем Windows та Linux. Знатиме реалізовувати управління на програмованих логічних контролерах. Здатний самостійно застосовувати теорію, практичні процедури та інструментальні засоби при проектуванні автоматизованих систем управління технологічними та виробничими системами.

Випускник освітньої програми "Прикладна інформатика та автоматизація в промисловості" в Матеріало-технічному факультеті STU також володіє необхідними знаннями, вміннями та навичками, які дають йому право продовжувати навчання на другому рівні за даною або подібними освітніми програмами.

Выпускник образовательной программы "Прикладная информатика и автоматизация в промышленности" в Словацком Техническом Университете Материально-технического факультета будет изучать такие предметы как:

 • Основы экономики и управления
 • Информационные технологии
 • Языки программирования
 • Основы автоматизированного управления
 • Английский язык
 • Технические средства автоматизированного управления
 • Єлектротехника и электроника
 • Объектно-ориентированное программирование
 • Программирование на C#
 • Программирование на Java
 • Инжиниринг качества продукции и интегрированная система
 • Гидравлические и пневматические

и другие предмети.

По данным официального сайта обучения и трудоустройства Словакии выпускник образовательной программы "Прикладная информатика и автоматизация в промышленности" известно, что 95% людей с 2019 года продолжают обучение а 5% трудоустроены по специальности.

При трудоустройстве они будут применять навыки творческого поиска и нахождения решений, внедрения и эксплуатации систем информационных технологий, а также работать самостоятельно или в составе команды для анализа потребностей в автоматизации и информации, а также для внедрения и эксплуатации автоматизации и информационных технологий в системах управления. Обладает базовой управленческой, экономической, правовой, экологической и этической осведомленностью и может применять ее при осуществлении профессиональной деятельности.

Выпускник подготовлен к обучению на 2-м уровне дальнейших программ а именно в Материало-техническом факультете Словацкого Технического Университета. Выпускник подготовлен к практическому применению в государственной и общественной сфере, промышленности и сфере услуг.

Выпускник может быть трудоустроен как:

 • Механик компьютерных сетей
 • веб-техник
 • менеджер Информационно-коммуникационно технологических (ИКТ) проектов
 • администратор информационных систем
 • аналитик ИКТ
 • проектировщик баз данных
 • проектировщик сетей
 • проектировщик ИКТ
 • менеджер ИКТ-решений
 • архитектор программного обеспечения
 • проектировщик программных решений
 • специалист по ИКТ-процессам
 • разработчик мультимедийных приложений
 • менеджер по исследованиям и развитию ИКТ
 • дизайнер мультимедийных систем
 • техник по наладке и эксплуатации сервисов ИКТ
 • прикладной программист, тестировщик ИКТ
 • администратор баз данных
 • аналитик баз данных
 • аналитик данных
 • эксперт по данным
 • веб-дизайнер
 • программист систем управления
 • инженер по автоматизации

и другие.

ИКТ - Информационно-коммуникационно технологических

Вступительный конкурс на программу "Прикладная информатика и автоматизация в промышленности" в Материало-техническом факультете Словацкого технического университета в Братиславе происходит на основе результатов академических достижений от 8-ого до 10 класса, а также, с учетом первого семестра 11 класса для тех, кто сейчас учится в 11 классе.

Также возможно написание теста по словацкому языку или предоставление сертификата по словацкому языку на уровне - B1/B2. Чтобы узнать более подробную информацию - напиши нам.

Словацький технічний університет у Братиславі

Термін подачі заяви: до 30.04.2024
Оцінка:

Оплата за навчання на словацькій мові: безкоштовно
Стипендія: 50-1200 €
Акредитований академічний ступінь:

 • Бакалаврат – титул Bc., (3-4 роки)
 • Інженер (магістратура) – титул Ing. arch. (2 роки)
 • Аспірантура – титул PhD. (3 роки і довше)